برنامه بازاریابی

پودر سنگ-سنگ های رنگی دانه بندی شده ( سنگ نمره )-شن رنگی با این امکان رایگان کاربران را قادر می سازد تا با قرار دادن لینک یا لینکها در وب سایت خود به تبلیغ پودر سنگ-سنگ های رنگی دانه بندی شده ( سنگ نمره )-شن رنگی یا محصولات آن و به کسب درآمد از آن بپردازند. با خرید محصولات توسط خریدکنندگان توسط لینک شما کمیسیونی(درصدی از فروش) به شما پرداخت میشود. نرخ کمیسیون معمول در حال حاضر 5% میباشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به صفحه پرسش و پاسخ یا به شرایط بازاریابی ما مراجعه کنید .

powered by : گروه صنعتی ایران سنگ